Ki akarták szárítani a Balatont

Mária Terézia Idején létezett egy olyan terv,hogy ki kell szárítani a Balatont.A terv készítője Krieger Sámuel matematikus. Latin nyelven írt”Descriptiójában”három tervet ír lea folyó és a tó szabályozására. Az első kereken 11 ezer,a második 19 ezer, a harmadik 130 ezer holdat nyerne a Balatonból.

A tervet nézve megállapíthatjuk, hogy ha megvalósul, alig maradt volna valami az akkor még a mainál nagyobb tóból.

A Zala vizét csatorna vezette volna Boglárnál a megcsonkított tóba, és a Sió levezető csatornája már Szántódnál ágazott volna le.

Kriegera matematikus kiszámította a munka várható költségét és jövedelmét is. A harmadik terv a Balaton majdnem teljes kiszárítása, évente több mint270 ezer rhénes forintot, a befektetett tőke után 52% hasznot 5,5 millió forint vagyongyarapodást igért a parti birtokosoknak.

Miért nem fogadták el a tervet?

Talán azért mert akkor még a termőföld nem jelentett olyan nagy értéket, mint  később, amúgy is nagy homokos területek  voltak  parlagon.

A kényelmes és konzervatív urak szerencsére szívesebben választották a bizonytalan gyarapodás helyett, a halászat biztos és állandó hozadékát.

 

Forrás:Turista,1966 március,Lipták Gábor dolgozata